Díjmentes vasúti utazás iskolás csoportoknak

Magyarország Kormányának az országos múzeumok, valamint egyes nemzeti emlékhelyek és műemlékek látogatásáról szóló 1502/2017. (VIII.11.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően az általános iskolák, középfokú iskolák és gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulói és minden tizedik tanuló után egy fő kísérő (pedagógus vagy szülő) – a nemzeti és egyetemes kulturális örökség javainak megismerése érdekében – az iskola által szervezett csoportos utazás keretében tanítási évben – a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet szerinti őszi, téli és tavaszi szünet kivételével – tanítási és – a látogatás szombati napra történő visszaigazolása esetén – szombati napokon díjmentes vasúti utazás igénybevételével látogathassák meg a határozatban szereplő országos múzeumokat, kiemelt nemzeti emlékhelyeket, nemzeti emlékhelyeket, műemlékeket, történelmi emlékhelyeket és a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárát.

Az utazási igényt a fogadónyilatkozaton szereplő napot megelőző 7 munkanappal korábban be kell jelenteni a MÁV-START Zrt. területileg illetékes szolgáltatásértékesítőjénél. A szolgáltatásértékesítők elérhetőségei a MÁV-START Zrt. honlapján megtalálhatóak. Határidő után bejelentett igényt a vasúttársaság elutasítja.

A díjmentes utazás tanítási és – a látogatás szombati napra történő visszaigazolása esetén – szombati  napokon vehető igénybe a MÁV-START Zrt. szolgáltatási területén az ország területén működő

•        általános iskola nappali tagozatos tanulói (beleértve a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai intézetek tanulói)

•        valamennyi középfokú intézet nappali tagozatos tanulói (beleértve a szakmunkásképző iskola, szakiskola, gimnázium és szakközépiskola, szakgimnázium)

•        minden 10 (tízedik) tanuló után egy fő kísérő (pedagógus vagy szülő)

A díjmentes utazás igénybevételét csak az iskola igényelheti a „Bejelentés” nyomtatvány alapján. Az iskola a meghatározott napra érvényes, fogadó intézmény által lepecsételt, aláírt (postai vagy elektronikus úton megküldött) fogadónyilatkozatot köteles a „Bejelentés”-hez csatolni. A bejelentés nyomtatvány melléklete az utazáson résztvevő diákok névsora és diákigazolványának száma. Diákigazolvánnyal nem rendelkező diákoknak iskolalátogatási igazolás kiállítása szükséges.

Ezen fogadónyilatkozat és az utazásban résztvevő diákok névsora nélkül a csoport díjmentesen nem számolható el. A menetjegy visszaútra csak akkor érvényes, ha azt a látogatás helyszínén az erre a célra rendszeresített eredeti bélyegző lenyomattal ellátták.

A benyújtott utazási igényt a vasúti társaság elutasíthatja, ha a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatainak teljesítését veszélyezteti (a csoport részéről utazásra kijelölt vonat ülőhely-kapacitásának legalább 50 %-át elfoglalná és a vonat további erősítésére nincs lehetőség).  

1. lépés: Legyen szíves >>INNEN<< letölteni a dokumentumot.

2. lépés: Kérjük a dokumentum első oldalát kitöltve szíveskedjen a muzeumpedagogia@mnmvarmuzeuma.hu címre elküldeni utazás időpontja előtt legalább 10 munkanappal.

3. lépés: A MNM Esztergomi Vármúzeuma a beérkező dokumentumot visszaküldi Önnek aláírással és pecséttel ellátva.

4. lépés: A MNM Esztergomi Vármúzeuma által lepecsételt és aláírt fogadónyilatkozatot és a díjmentes vasúti utazás igényléséhez szükséges MÁV által meghatározott egyéb dokumentumokat  a fogadónyilatkozaton szereplő napot megelőző 7 munkanappal korábban be kell jelenteni a MÁV-START Zrt. területileg illetékes szolgáltatásértékesítőjénél.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fogadónyilatkozat első oldalát (amelyen az iskola adatait, a diákok és kísérők létszámát, valamint a kísérő nevelő elérhetőségeit kell megadni) a MNM Esztergomi Vármúzeumának kell bélyegzővel és aláírással ellátni, a második oldalt (amelyen a diákok névsora és diákigazolvány száma szerepel) az iskolának kell bélyegzővel és aláírással ellátni. A menetjegy visszaútra csak akkor érvényes, ha azt a látogatás helyszínén az erre a célra rendszeresített eredeti bélyegző lenyomattal ellátták.