Výstavy

Makett

Ostrihomské Hradné Múzeum Maďarského Národného Múzea čaká svojich záujemcov so stálymi a obdobnými expozíciami. Návštevníci môžu pozrieť objavené miestnosti kráľovského paláca a na výstavách spoznajú príbeh ostrihomského hradu. Kráľovskú hradnú kaplnku je možné navštevovať od roku 2014 a od roku 2015 sa otvára Studiolo so známou freskou „Cnosti”, ktorú pravdepodobne maľoval mladý Botticelli.