Improvizációs est középkori témában, …NYITOTT MÚZEUM…

Improvizációs est középkori témában:
„AHOGY ESIK ÚGY PUFFAN” produkció
Időpont: 2018. november 19. hétfő 19:00

Játszanak:
DEBRECZENY CSABA (Beugró, A mi kis falunk, Örkény Színház)
LOSONCZI KATA (Komáromi Jókai Színház)
NAGY LÁSZLÓ (Komáromi Jókai Színház)
OLASZ ISTVÁN (Komáromi Jókai Színház)

Játékmester:
MAJORFALVI BÁLINT (Komáromi Jókai Színház)

Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeumának Nagyterme
Belépő: felnőtt 1000 Ft
Gyerek, diák, nyugdíjas: 800 Ft
Jegyek elővételben a Vármúzeum jegypénztárában nyitvatartási időben, vagy az előadás napján 16:30-19:00-ig a helyszínen válthatóak.
Online űrlapunk kitöltésével biztosíthatja helyét a rendezvényen (a jegyeket elővételben, vagy a helyszínen lehet megváltani a fentiek szerint) : ITT

Az Ahogy esik, úgy puffan improvizációs estet a közelmúltban sajnálatosan elhunyt Benkő Géza barátunk indította el 2010-ben Révkomáromban. Azóta különböző rendszerességgel szervezzük, jelenleg a révkomáromi Rév, A Magyar Kultúra Háza ad otthont az estjeinknek, természetesen más helyszínekre is elvisszük a produkciónkat, így nagy örömmel fogadtuk az esztergomi meghívást.
Az este folyamán különféle feladatokra és szituációkra kell improvizálni a színészeknek, lehetőleg humorosan. Az improvizáció adta bizonytalanság, és az ötleteknek épp a helyszínen történő megfejtése nagy élményt jelent a játszóknak és a közönségnek egyaránt.

A játékmester szerepét Majorfalvi Bálint tölti be, állandó játszók: Nagy László és Olasz István. A további szereplőket mindig az adott alkalomra hívjuk el, és az elmúlt 8 év alatt az improvizáció nagyágyúit is vendégül láttuk már: Rudolf Pétert, Csuja Imrét, Szabó Győzőt. Az esztergomi vendégjátékon a szintén közismert, nagyon jó humorú Debreczeny Csabát köszönthetjük.

 

…NYITOTT MÚZEUM…
Együttműködés, részvétel, társadalmi múzeum
Kézikönyv
Időpont: 2018. november 19. hétfő 17:00

A kötetet bemutatják a szerzők:
FRAZON ZSÓFIA, GADÓ FLÓRA, HERMANN VERONIKA, WILHELM GÁBOR

Moderátor:
BERÉNYI MARIANNA, MNM főosztályvezető és
SZAKÁLOS ÉVA művészettörténész

Időpont: 2018. november 19. hétfő 17:00

Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeumának Nagyterme

A könyvbemutató ingyenes

****
A beszélgetés témája a közösségekkel folytatott közös munkáról, a történelmi és művészeti újrajátszás, illetve a múzeumi kutatás és interpretáció fikcióval kialakított szüntelenül változó viszonyát érinti.

A könyvről:

A Néprajzi Múzeum MaDok-program kiadásában jelent meg a …NYITOTT MÚZEUM… Részvétel, együttműködés, társadalmi múzeum című kézikönyv és azonos című weboldal, amely a részvétel és együttműködés (társadalmi) múzeumi lehetőségeit és gyakorlatait vizsgálja. A kötet, a weboldal és a kutatási projekt egy  könyvbemutató során válik hozzáférhetővé az érdeklődők számára. A múzeumi jelenkutatás egy jelenségét, az együttműködésen alapuló múzeumi munkát vizsgálja, az örökség, közösség, örökségközösség témákra fókuszál.

“A kötet olvasója és a múzeum látogatója reflexióival, kommentárjaival maga is alkotóvá válik, így Umberto Eco régi bon mot-ját átformálva azt mondhatnánk, hogy a múzeum ebben az értelemben olyan piknik, ahová a muzeológus hozza a tárgyakat és a fogalmakat, a látogató pedig az értelmezést.” Horváth K. Zsolt – tranzitblog.hu

A kézikönyv nem csupán a muzeológiában mutat újat, hanem mind elméleti, mind gyakorlati szempontból, nemzetközi mércével mérve is magasra tette a lécet a kulturális és szimbolikus antropológia, múzeumtanulmányok, néprajz, irodalom- és történelemelmélet, filozófiai antropológia, társadalomelmélet tudományterületeit érintve.

A múzeumok az elmúlt évtizedekben egyre több teret adnak közönségüknek: a kutatásban, a gyűjtemény feldolgozásában, a kiállítások létrehozásában és interpretációjában. A kommunikációra, a közös jelenlétre, közös munkára és kölcsönösségre épített múzeumi megközelítés azonban nemcsak az intézményt és a gyűjteményi tudást formálja, hanem összetett és izgalmas kapcsolatot teremt a tudományos és a mindennapi diskurzusok, gondolkodásmódok és tapasztalatok között. Új és váratlan helyzetek alakulnak, fontosak lesznek a kérdések, a kritikák és a konfliktusok, változnak a múzeumi és látogatói szerepek és beszédmódok, formálódnak a
művek, a tárgyak, a gyűjtemény és a kiállítások. A múzeumban helyet keres magának a szubjektivitás, a többszólamúság, a közösség és a kommentár. A projekttapasztalatokon túl fontos azonban, hogy miként építhető be hosszú távon a múzeumok gyakorlati tevékenységébe a részvétel és az együttműködés? A …NYITOTT MÚZEUM… kézikönyv ilyen és ehhez hasonló kérdésekre is keresi a választ.

A múzeum nyitottsága nem pusztán divatos lózung, hanem komoly tudományelméleti előfeltevéseken nyugvó politikai program. Politikai annyiban, amennyiben egyszerre óhajtja bevonni a múzeum intézményét adófizetőként eltartó társadalom tagjait, tudatosítani bennük, hogy a tárgyak és a hozzájuk kapcsolódó történetek révén mintegy „belenyúlhatnak” az önértelmezésnek abba a folyamatába, mellyel a muzeológusok mégiscsak hatni szeretnének rájuk.

A múzeum, mint reprezentációs gépezet a tudományos gondolkodás különleges tere: ahol megteremthető a szavak és a dolgok, a látványok, a formák és a hangok diskurzusa. Ez kiszabadítja a tudományt az akadémiai gondolkodás kizárólagosságának fogságából, és megteremti a tudományos és hétköznapi tapasztalatok érdemi dialógusát. Tekintsük ezt ideális állapotnak! Ha a múzeum megtalálja helyét a társadalomban, a tudományban és az akadémia világában, akkor a párbeszéd nem a hierarchiát, hanem az eltérő beszédmódok párhuzamosságát részesíti előnyben. Keresi saját nyelvét, (nyelvi és vizuális) kifejezési formáját, a tudományos és a
hétköznapi közös metszeteit. A …NYITOTT MÚZEUM… kézikönyv ennek a tanulási folyamatnak egy lehetséges formája.

Az életünket, minden ember életét kitöltő reflektálatlan, értelmetlennek tűnő hétköznapok mélyén jelentések sora húzódik meg, s a múzeum, a kiállítás az anyaggyűjtés, a tárgyak rendszerezése és korántsem utolsó sorban a látogatókkal való intenzív foglalkozás révén e jelentéseket feltárja.

http://nyitottmuzeum.neprajz.hu/

web